Publié le 23/07/2021

Léif Kolleginnen a Kollegen,

D’Generalversammlung vun der Personalvertriedung Syndicat Unifié des Impôts Directs (SUID) ass viraussiichtlech Donnesdes den

30. September 2021

Situationsbedéngt entscheed sech op d’AG am Mode Présentiel oder per Visio-Konferenz ofgehal gëtt,

Deemo kommunizéiere mir d’Location vun der AG zu engem méi spéiden Zäitpunkt.

Dir fannd eis op:        www.steierbuet.lu        oder        FB  ënner der Grupp « Syndicat Unifié des Impôts Directs – SUID asbl »

Mat beschte Gréiss