Publié le 22/07/2019

22.Juli 2019
De Comité de Direction huet eis matgedeelt datt aktuell nach net genee gewosst ass waat fir eng Envergure dës Aarbechte solle kréien.
D’Personal gët informéiert soubaal eng Eenegung mam Propriétaire fond ass.