Publié le 13/10/2021

Assemblée Générale 2021

Eis AG ass elo definitiv op Donneschdes de           25. November 2021
um 18.30 am Alvisse Parc Hotel (Salle Schengen) festgesaat.

Daat Ganzt ënner der Formule
Covid-Check.

Et gëtt keng Réceptioun organiséiert. RV fir ze pooteren ass duerno an der Bar vum Hotel.

Déi offiziel Invitatioun kënnt demnächst.

Mat beschte Gréiss