Publié le 21/01/2022

AG Webex vu gëschter 20.1.2022

De Keesjee an de Comité hunn Décharge kritt fir hir Aarbecht am
Joër 2020.

Op Virschlag vum Keesjee ass d’Cotisatioun ab 2022 op 20€ / Joër festgesaat ginn.

D’AG fir 2021 gëtt ( souwäit méiglëch) demnächst en présentiel am Parc Hotel Alvisse ofgehaal.

De « Comité des Délégués » wielt demnächst en neie « Bureau Exécutif » mat engem neie President.

Vum 14.-16. September 2022 organiséiert de Suid de 50. Kongress vun der UFE hei zu Lëtzebuerg.